מערכות סולאריות - מונה נטו


במערכת פוטו-וולטאית יש קולטים סולאריים - רכיבים שקולטים את אור השמש, וממירים את אנרגיית האור לאנרגיה חשמלית. ממיר סולרי מקבל מתח DC ומשנה את התדר והמתח ל-AC 230V, הזהה לזה של רשת החשמל. בקצה המערכת מצויים צרכני החשמל - המכשירים הצורכים את החשמל שהופק.

המערכת יכולה לספק תצרוכת פרטית, וכן להעביר חשמל לחברת חשמל. כשמדובר על מערכת קטנה לשימוש עצמי, עיקר הרווח הוא בעלויות החשמל שנחסכות, ולצד זה מתקיים רווח ממכירת העודפים לחברת חשמל. ישנן מערכות גדולות יותר, שמהותן היא ייצור לצורך מכירה לחברת החשמל.

תרשים-של-מערכת-פוטו-וולטאיתמרכיבים בסיסיים במערכת סולארית
מחוברת - רשת:

1. קולטים סולאריים
2. ממיר מתח מחובר - רשת
3. מערכת איסוף / הצגת נתונים (אופציונאלי)
4. מונה חיצוני דו - כיווני של חברת החשמל
5. מונה למערכת הסולארית של חברת החשמל
6. צרכני חשמל


מונה נטו

שיטה זו מאפשרת ללקוח מספר הסדרי התחשבנות אפשריים, המתאימים לבתים פרטיים ולבתי עסק, שגודל המערכת הינו עד 5 מגה וואט. תכלית המונח מונה נטו – מתן האפשרות לייצר את כל תצרוכת החשמל בבית (עד 25KW) ובעסק (עד 5MW).
תעריף השימוש = תעריף הייצור.
אין מגבלת משך שימוש במערכת (למעט חיי המערכת).

סוגי מונה נטו - עיקרי ההחלטה:

  • "מונה נטו רגיל"
    הסדר בו מותקנים במקום הצרכנות מונה צריכה דו-כיווני המתאים לתעו"ז, אשר ימנה את כמות הקוט"שים הזורמים לרשת, וכן מונה ייצור שימנה את כמות החשמל המיוצרת במתקן. ההתחשבנות לפי הסדרה זו נעשית לפי החלטה מס' 10 של הרשות מישיבה מס' 389 מיום 25/12/12.
  • "מונה נטו פשוט"
    הסדר בו לבקשת הצרכן יותקן במקום הצרכנות רק מונה צריכה דו- כיווני, וההתחשבנות תיערך על פי ערכים נורמטיביים ולא על פי מניה, כאמור בהחלטת הרשות מס' 2 (964) מישיבה מס' 460 מיום 20/04/15, לעניין עדכון הסדרת מונה נטו ביחס לצרכנים בתעריף אחיד.
  • מנגנון קיזוז
    מנגנון התחשבנות בין הצרכן, בעל מתקן הייצור, לבין החברה, עבור השימוש בקרדיט כספי בש"ח כהגדרתו להלן, שנצבר לטובת הצרכן במקום הצרכנות שעל שמו, על ידי הזרמת אנרגיה מיוצרת במתקן לרשת החשמל של חברת החשמל.

מערכות On-Grid ומערכות Off-Grid


מערכת ה- ON GRID מתחברת לרשת של חברת החשמל. היא יכולה לשמש לייצור עצמי ולמכירת עודפים לחברת חשמל, או לייצר רק לצורך מכירה ורווח ישיר מהתמורה לתפוקת החשמל שלה. הרכיבים של מערכת כזו הם פאנלים, ממירים, ברקרים, קונסטרוקציה וכבלים. יכולה לשמש הן מערכת ביתית והן מערכת עסקית (על שטח אדמה, על גג מפעל, על רפת, לול וכיוצא באלה).

מערכת ה- OFF GRID מיועדת למקום מבודד - שבו כל התצרוכת מבוססת על ייצור עצמי. לפיכך, בנוסף לרכיבי הפאנלים, ממירים, קונסטרוקציה וכבלים, מערכת כזו דורשת גם בהכרח מצברים ובקרים.