פרוצדורה וניירת


הרגולציה בישראל קבעה בעניין בניית מערכות סולאריות, מספר תהליכי עבודה מול חברת החשמל, הועדה המקומית, רשות החשמל ומשרד התשתיות. בהיבט הפרוצדוראלי, בא יתרון הוותק שלנו לידי ביטוי בהכרות מעמיקה של התהליך ושל גורמי הרשות הרלבנטיים לתהליך.

לפיכך הלקוח אינו לבד בסבך המינהלות והניירת. אנחנו פוסעים עמו יד ביד לאורך כל הדרך, ומביאים אותו לקו הסיום בפרקי הזמן הקצרים ביותר, עד לחיבור המערכת לרשת החשמל.

לצורך תכנון ראשוני נדרשים המסמכים הבאים:

  • הגרמושקה (תוכנית בניה מאושרת וחתומה)
  • חשבון החשמל
  • הספק המערכת ייקבע עפ"י צריכת החשמל וגודל הגג.