לקוחות פרטיים ומסחריים

מערכות סולאריות - מונה נטו למי אנחנו פונים?

בעלים של בית פרטי, חברה המחזיקה בנדל"ן (מבנה חקלאי או מסחרי) או בעלים של קרקע בעלת ייעוד חקלאי / תעשיה.
אנו מציעים לכם הצעה כלכלית משתלמת! ההצעה מאפשרת שלושה מסלולים. 


רכישה

יש לכם גג או שטח אדמה? אתם מעוניינים להשקיע באפיק שיניב כ- 15-20% בשנה?

הבית הירוק מוכרת ומתקינה מערכות PV על גגות / שטחים פרטיים ומסחריים.

שותפות

חסר לכם ההון העצמי הנדרש? אתם מעוניינים להפחית או להתחלק בהשקעה הכספית?

הבית הירוק מקימה שותפויות עם בעל הגג/הקרקע הנהנה מדמי שכירות ואחוזים עפ"י גודל השותפות כפי שתסוכם.

שכירות

יש לכם גג או שטח אדמה, אינכם מעוניינים להשקיע כלל, ועם זאת אתם רוצים להניב רווח מהנכס?

חברת הבית הירוק שוכרת גגות / קרקעות מבעליהם ומקימה תחנות כוח סולאריות.מערכות סולאריות

במערכת פוטו-וולטאית יש קולטים סולאריים - רכיבים שקולטים את אור השמש, וממירים את אנרגיית האור לאנרגיה חשמלית. ממיר סולרי מקבל מתח DC ומשנה את התדר והמתח ל-AC 230V, הזהה לזה של רשת החשמל. בקצה המערכת מצויים צרכני החשמל - המכשירים הצורכים את החשמל שהופק.

המערכת יכולה לספק תצרוכת פרטית, וכן להעביר חשמל לחברת חשמל. כשמדובר על מערכת קטנה לשימוש עצמי, עיקר הרווח הוא בעלויות החשמל שנחסכות, ולצד זה מתקיים רווח ממכירת העודפים לחברת חשמל. ישנן מערכות גדולות יותר, שמהותן היא ייצור לצורך מכירה לחברת החשמל.

תרשים-של-מערכת-פוטו-וולטאיתמרכיבים בסיסיים במערכת סולארית
מחוברת - רשת:

1. קולטים סולאריים
2. ממיר מתח מחובר - רשת
3. מערכת איסוף / הצגת נתונים (אופציונאלי)
4. מונה חיצוני דו - כיווני של חברת החשמל
5. מונה למערכת הסולארית של חברת החשמל
6. צרכני חשמלמונה נטו למערכות סולאריות ביתיות ומסחריות

שיטה זו מאפשרת ללקוח מספר הסדרי התחשבנות אפשריים, המתאימים לבתים פרטיים ולבתי עסק, שגודל המערכת הינו עד 5 מגה וואט.
תכלית המונח מונה נטו – מתן האפשרות לייצר את כל תצרוכת החשמל בבית (עד 25KW) ובעסק (עד 5MW).
תעריף השימוש = תעריף הייצור.
אין מגבלת משך שימוש במערכת (למעט חיי המערכת).

סוגי מונה נטו - עיקרי ההחלטה:

 • "מונה נטו רגיל"
  הסדר בו מותקנים במקום הצרכנות מונה צריכה דו-כיווני המתאים לתעו"ז, אשר ימנה את כמות הקוט"שים הזורמים לרשת, וכן מונה ייצור שימנה את כמות החשמל המיוצרת במתקן. ההתחשבנות לפי הסדרה זו נעשית לפי החלטה מס' 10 של הרשות מישיבה מס' 389 מיום 25/12/12.
 • "מונה נטו פשוט"
  הסדר בו לבקשת הצרכן יותקן במקום הצרכנות רק מונה צריכה דו- כיווני, וההתחשבנות תיערך על פי ערכים נורמטיביים ולא על פי מניה, כאמור בהחלטת הרשות מס' 2 (964) מישיבה מס' 460 מיום 20/04/15, לעניין עדכון הסדרת מונה נטו ביחס לצרכנים בתעריף אחיד.
 • מנגנון קיזוז
  מנגנון התחשבנות בין הצרכן, בעל מתקן הייצור, לבין החברה, עבור השימוש בקרדיט כספי בש"ח כהגדרתו להלן, שנצבר לטובת הצרכן במקום הצרכנות שעל שמו, על ידי הזרמת אנרגיה מיוצרת במתקן לרשת החשמל של חברת החשמל.

 


 מערכות On-Grid ומערכות Off-Grid

מערכת ה- ON GRID מתחברת לרשת של חברת החשמל. היא יכולה לשמש לייצור עצמי ולמכירת עודפים לחברת חשמל, או לייצר רק לצורך מכירה ורווח ישיר מהתמורה לתפוקת החשמל שלה. הרכיבים של מערכת כזו הם פאנלים, ממירים, ברקרים, קונסטרוקציה וכבלים. יכולה לשמש הן מערכת ביתית והן מערכת עסקית (על שטח אדמה, על גג מפעל, על רפת, לול וכיוצא באלה).

מערכת ה- OFF GRID מיועדת למקום מבודד - שבו כל התצרוכת מבוססת על ייצור עצמי. לפיכך, בנוסף לרכיבי הפאנלים, ממירים, קונסטרוקציה וכבלים, מערכת כזו דורשת גם בהכרח מצברים ובקרים.

 


עשה זאת בעצמך

חברת הבית הירוק מציעה מודל ייחודי בארץ, המבטיח את המחירים המשתלמים ביותר:

מעבר למחירי היבואן הנוחים על רכישת הציוד אצלנו, אנחנו מפרידים בין מכירת הציוד ותהליך ההקמה. נשמח להציע גם את ההקמה והתחזוקה, אך עם זאת אנו מאפשרים ללקוח לבצע סקר שוק, ולמצוא את החברה המתקינה המשתלמת ביותר מבחינתו. באופן זה ניתן לבצע את העסקה כולה במחירים הנמוכים בארץ.


בנוסף, אנו מתגאים ביתרונות, בפתרונות ובאפשרויות סיוע כדלקמן:

 • גמישות והתאמה ליכולות ולצרכים של הלקוח
  המסלולים השונים שאנו מציעים, הגמישות ומגוון האופציות הקיימות בתוך מסלול השותפות - כל אלה מאפשרים התאמה להיתכנות העסקית של כל מקרה, ולגודל ההשקעה שהלקוח נכון להשקיע (גם אם אינו רוצה להשקיע כלל...).

 • פתרונות מימון
  • מערכת סולארית פרטית:
   הבנקים עימם חברת הבית הירוק עובדת (מזרחי והפועלים) מעניקים הלוואה עד 100% מעלות המערכת הסולארית.
  • מערכת עסקית:
   המערכת הבנקאית בארץ מלווה עד 80% מעלות המערכת העסקית.
  • סיוע בהשגת מימון להון העצמי:
   הבית הירוק מציעה סיוע בגיוס ההון העצמי ללקוחות המעוניינים לרכוש מערכת פוטו וולטאית עסקית, ואינם יכולים לממן את עלות ההון העצמי (בשל היותו גבוה).

 • יעוץ וליווי מלא בכל הפרוצדורות
  אנו מלווים את הלקוח בכל שלבי הפרויקט. נייעץ ונבחן אתכם את ההיתכנות הביצועית, נהיה אתכם בשלב הרישוי, נלווה עם אדריכל וקונסטרוקטור את ההתנהלות מול הרשות המקומית, ועם מהנדס חשמל - את ההתנהלות מול חברת חשמל.

 • מחיר רכיבי מערכת ללא פערי תיווך
  אנחנו יבואן של רכיבי המערכות. הקניה מאיתנו מבטיחה את המחיר הנמוך נטול פערי התיווך.

 • אחריות
  הבית הירוק מלווה את הלקוח בכל שלבי הפרויקט החל משלב הרישוי, התקנת המערכת והחיבור לחברת החשמל. החברה מציעה לתחזק את המערכת ובכך ללוות את הלקוח לאורך שנות הפרויקט.
  הלקוח מקבל אחריות ל – 20  שנה עבור הפנלים הפוטו וולטאיים, עד 10 שנות אחריות על ממיר המתח ושנה אחריות על ההתקנה.